Nytt mejeri i Västvärmland – lantbrukare från Arvika startar mejeri i Glava

Sälboda Gård och Hillringsbergs Lantbruk startar tillsammans ett mejeri för konsumtionsmjölk bestående av lätt- mellan- och standardmjölk samt grädde.

Numera finns det fem gårdar i Arvikabygden som producerar mjölk och målet är att alla dessa ska vara leverantörer till mejeriet så småningom. Det är viktigt att alla mjölkproducenter i bygden som vill, kan vara med. Vi vet att mjölken håller bästa kvalité och allt detta gör att vi är stolta och glada över att kunna genomföra denna lokala satsning.

arvikabygdensmejeri-lattmjolk-bakgrund
arvikabygdensmejeri-mellanmjolk-bakgrund
arvikabygdens-mejeri-standardmjolk-bakgrund
arvikabygdens-mejeri-gradde-bakgrund

Vi vill ge folk chansen att dricka lokalproducerad mjölk från kor som betar och håller landskapet öppet

I mjölkkristider kläcks nya idéer som vi tidigare trodde var omöjliga. Hillringsbergs Lantbruk och Sälboda Gård tittade på samma lösning men på två olika håll. Vi fick kontakt och beslutade oss för att förverkliga våra idéer och starta ett lokalt mejeri.
Hillringsberg och Sälboda har lång tradition av kor och mjölkproduktion. På båda gårdarna har det även funnits mejerier. Arvikabygdens Mejeri är vårt sätt att kunna fortsätta verka som mjölkbönder och leverera goda mejeriprodukter till Arvikabygden. För oss är den lokala prägeln viktig. Vi tror på det vi gör – ett lokalt mejeri där folk kan vara trygga i varifrån produkterna kommer och där mjölkproduktionen bidrar till en levande landsbygd.

Krona

arvikabygdens-mejeri-kossa-krona

Lärka

arvikabygdens-mejeri-kossa-larka

Tilda

arvikabygdens-mejeri-kossa-tilda

Säffle

arvikabygdens-mejeri-kossa-saffle

“Från kor som betar och håller marken öppen i vår omgivning.”

Robert Aronius, Hillringsbergs Lantbruk

Arvikabygdens Mejeri

Vi tar vårt producentansvar för våra
förpackningar på ett miljömässigt riktigt sätt.


Därför har vi valt att ansluta oss till TMR AB som är ett företag som arbetar med insamling och återvinning av alla förpackningar som vi släpper ut på marknaden.